Projekti će doprinijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda (dunavskoga i jadranskog sliva) te održivosti gospodarskog razvoja kroz sigurniju opskrbu vodnih usluga na području grada Delnice te općina Fužine i Brod Moravice.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekata: 25,30 milijuna CHF 
Švicarski doprinos:  20,6 milijuna CHF
Nacionalno sufinanciranje: 4,7 milijuna CHF

Švicarski doprinos 20,6 milijuna CHF
81%
Nacionalno sufinanciranje RH 4,7 milijuna CHF
19%

TRAJANJE PROJEKTA:
2017. – 2024.

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA:
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Delnice, Fužine, Brod Moravice na području Gorskog Kotara, u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.5.1991.) i Direktive o kakvoći  vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 3.11.1998.).

REZULTATI:
Do kraja projekta izvest će se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava vodoopskrbe Delnica, Fužina i Brod Moravica te će se uspostaviti novi Nadzorno- upravljački sustav (NUS) i sustav za nadzor i kontrolu gubitaka vode na tim područjima. Izvest će se također radovi na dogradnji sustava javne odvodnje općina Fužine i Brod Moravice te će se ugraditi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda na tim područjima. U sklopu projekta se također nabavljaju specijalna vozila i oprema. Projektom će se osigurati kvalitetniji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama stanovnika grada Delnice te općina Fužine i Brod Moravice. Ujedno će se smanjiti operativni troškovi vodoopskrbne mreže, gubici vode u mreži i rizik od onečišćenja postojećih izvora vode za piće. Na taj način se osigurava zdrava i kvalitetnija voda za ljudsku potrošnju kao i prikladniji pristup stanovništva javnoj infrastrukturi.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Hrvatske vode
Ul. grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 6307 333
e-mail: voda@voda.hr

Posredničko tijelo:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 3717 111

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr

Preuzimanja

Korisne informacije (PDF, 280 KB)