U sklopu projekta provodi se razminiranje minski sumnjivog područja Kotar šume u Sisačko- moslavačkoj županiji. Razminiranje ovog područja doprinijet će sigurnosti lokalnog stanovništva i zaposlenika Hrvatskih šuma koji tamo žive i rade te omogućiti njegovo korištenje u gospodarske svrhe.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 6,12 milijuna CHF 
Švicarski doprinos: 5,2 milijuna CHF
Nacionalno sufinanciranje: 0,92 milijuna CHF

Švicarski doprinos 5,2 milijuna CHF
85%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,92 milijuna CHF
15%

TRAJANJE PROJEKTA:
2017.  – 2024.

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA:
Razminiranje zaštićenih šuma i šumskog zemljišta te društveno-gospodarska integracija žrtava mina.

REZULTATI: 
Provedeno je raščišćavanje i oslobađanje dijela minski sumnjivih područja Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje je do sada u sklopu projekta razminirano ukupno 3,28 km2, a do kraja projekta razminirati će se ukupna površina od 3,34 km2. Uz razminiranje, projektom su organizirane edukacije i treninzi, kao i pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama mina u svrhu lakšeg zaposlenja, sa ciljem poboljšanja uvjeta života žrtava mina i članova njihovih obitelji u područjima stradalim od mina. Također, putem poziva za financiranje malih projekata i ulaganja, Ministarstvo unutarnjih poslova dodijelilo je sredstva za 15 korisnika za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjena registriranim žrtvama mina i članovima njihovih obitelji.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Nehajska 5, 10 000 Zagreb

Posredničko tijelo:
Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije
Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo
Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr

Promidžbeni film iz projekta Švicarsko – hrvatski program suradnje iz područja razminiranja

Preuzimanja

Korisne informacije (PDF, 295 KB)