Kroz projekt se financiraju istraživački timovi mladih znanstvenika s ciljem njihovog dugoročnog zapošljavanja. Financiraju se tri istraživačke grupe kroz razdoblje od 5 godina. Dva potprojekta provode se na Institutu Ruđer Bošković, a jedan na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu projekta je ujedno predstavljen novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih te usporedivih kriterija zasnovanih na zaslugama.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 4,17 milijuna CHF 
Švicarski doprinos: 3,50 milijuna CHF 
Nacionalno sufinanciranje: 0,67 milijuna CHF

Švicarski doprinos 3,50 milijuna CHF
84%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,67 milijuna CHF
16%

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:
Korisnici bespovratnih sredstava pilot-programa Tenure Track su vrhunski mladi istraživači koji su pokazali značajnu razinu kvalitete u svom radu. Za financiranje su prihvatljiva znanstvena područja prirodnih znanosti: elektrotehnika, računarstvo, informatika, kemija, fizika, neuroznanost, biologija. Interdisciplinarni projektni prijedlozi su dobrodošli.

TRAJANJE PROJEKTA: 2017. – 2024.

CILJNE SKUPINE:
Istraživači i znanstvenici

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA: Pružanje podrške izvrsnim mladim znanstvenicima u osnivanju neovisne istraživačke grupe i dugotrajne znanstvene karijere u Hrvatskoj.

REZULTATI: Financiranje istraživačkih timovi mladih znanstvenika s ciljem njihovog dugoročnog zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10000 Zagreb

Odjel za međunarodne programe i fondove

tel: +385 1 2356 604
e-mail: jasminka@hrzz.hr

Posredničko tijelo:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Uprava za znanost i tehnologiju

tel: +385 1 4594 341
e-mail: znanost@mzo.hr

Švicarski projektni partner: Federalna politehnička škola u Lausannei (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL)

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr

Preuzimanja

Korisne informacije (PDF, 274 KB)