U okviru projekta provedeno je devet projekata organizacija civilnoga društva s ciljem doprinosa održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprjeđenja kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustva, osnaživanja partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnoga društva te doprinosa povećanju lokalnih kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim i društvenim razvojem.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 2,20 milijuna CHF
Švicarski doprinos: 1.98 milijuna CHF 
Nacionalno sufinanciranje: 0, 22 milijuna CHF

Švicarski doprinos 2,20 milijuna CHF
90%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,22 milijuna CHF
10%

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:
Tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi, županije), javne ustanove za obrazovanje (vrtići, osnovne i srednje škole, sveučilišta), organizacije civilnog društva kao što su udruge, zaklade, – profitne institucije i druge organizacije neprofitnog karaktera koje djeluju u javnom interesu iz Hrvatske i Švicarske.

TRAJANJE PROJEKTA:
2017. – 2023.

CILJNE SKUPINE:
Organizacija civilnoga društva jedinica, lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Hrvatskoj i Švicarskoj

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA: 
Promicanje bilateralne suradnje i partnerstva između hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija i unaprjeđenje životnih uvjeta.

REZULTATI: 

Partnerske blok darovnice unaprijedile su ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva. Darovnicom je podržana aktivnost usmjerena na poboljšanje životnih uvjeta kroz razmjenu informacija, prijenos znanja i iskustava te primjenu dobre prakse između dviju država. Kroz navedenu darovnicu osigurana su sredstva za provedbu 21 projekta.

Uspostavljeno je partnerstvo između 14 organizacija civilnog društva iz Hrvatske i 10 organizacija civilnog društva iz Švicarske u svrhu provedbe projekata koji razmjenom znanja i iskustava pridonose održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju životnih uvjeta.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju/ Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

tel: 01/4599-810
fax: 01/4599-811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Posredničko tijelo:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

tel: 01/4599-810
fax: 01/4599-811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr

Lokalnim promjenama do održive budućnosti