Kroz projekt su unaprijeđeni strukovni kurikulumi za zanimanja dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, pismoslikar i intermedijski fotograf kako bi bolje odražavali potrebe tržišta rada te je opremljeno 11 strukovnih škola. Također je ojačana suradnja i  partnerstvo  s  poslodavcima  kao aktivnim partnerima koji su putem svojih mentora uključeni u proces učenja temeljenog na radu.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 1,16 milijuna CHF
Švicarski doprinos: 0,99 milijuna CHF 
Nacionalno sufinanciranje: 0,17 milijuna CHF

Švicarski doprinos 0,99 milijuna CHF
85%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,17 milijuna CHF
15%

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:
Škole za strukovno obrazovanje.

TRAJANJE PROJEKTA: svibanj 2017. – prosinac 2020.

CILJNE SKUPINE:
Učenici i nastavno osoblje u strukovnim školama.

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA:
Modernizirati sustav trogodišnjih programa strukovnog obrazovanja za obrtništvo.

REZULTATI:
Projektom su se na kvalitetan način prilagodili trogodišnji programi strukovnog obrazovanja za obrtništvo potrebama tržišta te ojačali kapaciteti strukovnih škola za provedbu takvih kurikuluma te je znatno unaprijeđena i osigurana kvaliteta u trogodišnjim programima strukovnog obrazovanja za obrtništvo.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Uprava za odgoj i obrazovanje

tel: +385 1 4569 000
e-mail: odgojiobrazovanje@mzo.hr 

Posredničko tijelo:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Uprava za znanost i tehnologiju

tel: +385 1 4569 000
e-mail: odgojiobrazovanje@mzo.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr