U okviru projekta izrađena je studija izvodljivosti i projektni prijedlozi za projekte poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture na području Gorskog Kotara – Delnice, Fužine, Brod Moravice, te je pružena pravna pomoć vezano za pripremu i izvršenje ugovora o izradi projektne dokumentacije, sklapanje ugovora o sufinanciranju, ugovora o projektu itd.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekata: 1,05 milijuna CHF 
Švicarski doprinos: 0,89 milijuna CHF 
Nacionalno sufinanciranje: 0,16 milijuna CHF

Švicarski doprinos 1,05 milijuna CHF
85%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,89 milijuna CHF
15%

TRAJANJE PROJEKTA:
svibanj 2016. – svibanj 2017.

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA: Pružanje financijske pomoći za pripremu konačnih prijedloga projekata, uključujući studije izvodljivosti, procjene utjecaja na okoliš i drugu dokumentaciju.

REZULTATI: U okviru projekta provela se izrada studijsko – projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture naselja Delnice, Fužine, Brod Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora na području Gorskog Kotara, te je pružena pravna pomoć vezano za pripremu i izvršenje ugovora o izradi studijsko-projektne dokumentacije, sklapanje ugovora o sufinanciranju, ugovora o projektu itd.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Hrvatske vode
Ul. grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 6307 333
e-mail: voda@voda.hr

Posredničko tijelo:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 3717 111

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr