Kroz projekt su se provodila 11 istraživačkih potprojekata hrvatskih i švicarskih znanstvenika, u okviru kojih su zaposleni i novi istraživači. Tako je do sada, u Hrvatskoj na projektima zaposleno 12 doktoranata, 5 poslijedoktorskih istraživača i 3 stručna suradnika, dok je u Švicarskoj zaposleno 7 doktoranata, 3 poslijedoktoranta i 3 stručna suradnika. Kao rezultat zajedničkih projekata, do sada je objavljeno 30 znanstvenih publikacija. Kroz projekt su se također provodile aktivnosti jačanja Hrvatske zaklade za znanost u upravljanju međunarodnim projektima.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 4,67 milijuna CHF 
Švicarski doprinos: 4 milijuna CHF 
Nacionalno sufinanciranje: 0,67 milijuna CHF

Švicarski doprinos 4 milijuna CHF
85%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,67 milijuna CHF
15%

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:
Javna sveučilišta, istraživački instituti

TRAJANJE PROJEKTA: 2017.–2023.

CILJNE SKUPINE:
Znanstvenici istraživači; javne institucije u kojima se provode znanstvena istraživanja

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA: Pridonijeti razvoju hrvatskoga gospodarstva utemeljenog na znanju i poboljšati suradnju između Hrvatske i Švicarske u području znanstvenih istraživanja kroz prijenos znanja, vještina i tehnologija.

REZULTATI: Unaprjeđena konkurentnost hrvatskih istraživača i istraživačkih instituta, uključeni hrvatski istraživači u međunarodne mreže istraživača, poboljšani kapaciteti Hrvatske zaklade za znanost u području upravljanja međunarodnim projektima.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Projektni partner:
Hrvatska zaklada za znanost
Ilica 24, 10 000 Zagreb
Odjel za međunarodne programe i fondove

Hrvoje Mataković – hmatakovic@hrzz.hr;
Jasminka Boljević – jasminka@hrzz.hr;
Kristina Kotiščak – kristinak@hrzz.hr

Izvršna agencija/Posredničko tijelo:
Švicarska nacionalna zaklada za znanost
Wildhainweg 3 P.O. Box
CH-3001 Berne

 
Sektorski nadležno tijelo:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr