U sklopu projekta financira se sudjelovanje hrvatskih malih i srednje velikih poduzetnika (MSP) u međunarodnim projektima usmjerenim na istraživanje i razvoj. Putem projekta poduzetnici imaju mogućnost ostvariti međunarodnu suradnju, pronaći nove komercijalne i tehnološke partnere i potencijalne klijente te dobiti priliku za financiranje inovativnih projektnih ideja.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:
Ukupna vrijednost: 1,18 milijuna CHF;
Švicarski doprinos: 1 milijun CHF;
Nacionalno sufinanciranje RH: 0,18 milijuna CHF

Švicarski doprinos 1 milijun CHF
85%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,18 milijuna CHF
15%

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:
Mala poduzeća i srednje velika poduzeća koja se bave razvojem novih proizvoda, procesa i usluga.

TRAJANJE PROJEKTA:
2016.–2024.

CILJNE SKUPINE:
Mala i srednje velika poduzeća

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA:
Pružiti potporu malim i srednje velikim poduzećima, poboljšati njihovu sposobnost za tržišno natjecanje i potaknuti njihovu suradnju s partnerima u Europi, posebno s partnerima iz Švicarske.

REZULTATI:
Realizacijom projekta poboljšana je međunarodna suradnja malih i srednjih poduzeća iz RH s europskim partnerima u području inovacija, istraživanja i razvoja, što bi trebalo rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i plasiranjem novih proizvoda na tržište. Kroz projekt EUROSTARS osigurana su sredstva za projekte čiji će rezultati biti proizvodi i usluge koji su konkurentni na domaćem i na inozemnim tržištima.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija/ Posredničko tijelo:
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
Ksaver 208, 10000 Zagreb

tel.: +385 1 488 10 15
e-mail: eurostars@hamagbicro.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr

Preuzimanja

Korisne informacije (PDF, 517 KB)