Projektom su unaprijeđena znanja i kompetencije djece i mladih o temama održivog razvoja i ojačana partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju. U okviru projekta provedeno je 43 (pod)projekata organizacija civilnoga društva u partnerstvima s drugim organizacijama civilnoga društva,školama,drugim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Projektom je ojačana uloga 90 organizacija civilnoga društva za obrazovanje djece i mladih o temama održivog razvoja.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 5,28 milijuna CHF
Švicarski doprinos: 4.8 milijuna CHF 
Nacionalno sufinanciranje: 0,48 milijuna CHF

Švicarski doprinos 4,8 milijuna CHF
91%
Nacionalno sufinanciranje RH 0,48 milijuna CHF
9%

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:
Organizacije civilnog društva

TRAJANJE PROJEKTA:
2017. – 2023.

CILJNE SKUPINE:
djeca i mladi, lokalna zajednica

Cilj i rezultati

CILJ PROJEKTA: Promicanje doprinosa civilnoga društva ekonomskoj i društvenoj koheziji putem obrazovanja za održivi razvoj.

REZULTATI:
 Provedene su aktivnosti udruga usmjerene na održiv razvoj s naglaskom na zaštitu okoliša, društvenu jednakost i koheziju, društveno uključivanje i gospodarsko blagostanje. Razvijena su i/ili ojačana partnerstva između organizacija civilnog društva, škola i aktera lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju. U provedbi projektnih aktivnosti sudjelovalo je 114 škola, 90 organizacija civilnog društva, 8 javnih ustanova i 13 jedinica lokalne samouprave kao partneri.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju/ Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

tel: +385 1 4599 810
fax: +385 1 4599-811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Posredničko tijelo:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

tel: +385 1 4599 810
fax: +385 1 4599 811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: ncu@mrrfeu.hr

Lokalnim promjenama do održive budućnosti