Kroz Prvi švicarski doprinos financira se 11 projekata 

Švicarsko–hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koji na izravan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske, i to kroz projekte:

Vodoopskrba i odvodnja grada Delnice, općine Fužine i općine Brod Moravice

Projekti će doprinijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda (dunavskoga i jadranskog sliva) te održivosti gospodarskog razvoja kroz sigurniju opskrbu vodnih usluga na području grada Delnice te općina Fužine i Brod Moravice.

Razminiranje i društveno-gospodarska integracija

U sklopu projekta provodi se razminiranje minski sumnjivog područja Kotar šume u Sisačko- moslavačkoj županiji. Razminiranje ovog područja doprinijet će sigurnosti lokalnog stanovništva i zaposlenika Hrvatskih šuma koji tamo žive i rade te omogućiti njegovo korištenje u gospodarske svrhe.

Eurostars

U sklopu projekta financira se sudjelovanje hrvatskih malih i srednje velikih poduzetnika (MSP) u međunarodnim projektima usmjerenim na istraživanje i razvoj. Putem projekta poduzetnici imaju mogućnost ostvariti međunarodnu suradnju, pronaći nove komercijalne i tehnološke partnere i potencijalne klijente te dobiti priliku za financiranje inovativnih projektnih ideja.

Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – “Tenure-track”

Kroz projekt se financiraju istraživački timovi mladih znanstvenika s ciljem njihovog dugoročnog zapošljavanja. Financiraju se tri istraživačke grupe kroz razdoblje od 5 godina. Dva potprojekta provode se na Institutu Ruđer Bošković, a jedan na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu projekta je ujedno predstavljen novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih te usporedivih kriterija zasnovanih na zaslugama.

Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Kroz projekt su unaprijeđeni strukovni kurikulumi za zanimanja dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, pismoslikar i intermedijski fotograf kako bi bolje odražavali potrebe tržišta rada te je opremljeno 11 strukovnih škola. Također je ojačana suradnja i partnerstvo s poslodavcima kao aktivnim partnerima koji su putem svojih mentora uključeni u proces učenja temeljenog na radu.

Hrvatsko-švicarski istraživački program (CSRP)

Kroz projekt su se provodila 11 istraživačkih potprojekata hrvatskih i švicarskih znanstvenika, u okviru kojih su zaposleni i novi istraživači. Tako je do sada, u Hrvatskoj na projektima zaposleno 12 doktoranata, 5 poslijedoktorskih istraživača i 3 stručna suradnika, dok je u Švicarskoj zaposleno 7 doktoranata, 3 poslijedoktoranta i 3 stručna suradnika. Kao rezultat zajedničkih projekata, do sada je objavljeno 30 znanstvenih publikacija. Kroz projekt su se također provodile aktivnosti jačanja Hrvatske zaklade za znanost u upravljanju međunarodnim projektima.

Instrument za pripremu projekta

U okviru projekta izrađena je studija izvodljivosti i projektni prijedlozi za projekte poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture na području Gorskog Kotara – Delnice, Fužine, Brod Moravice, te je pružena pravna pomoć vezano za pripremu i izvršenje ugovora o izradi projektne dokumentacije, sklapanje ugovora o sufinanciranju, ugovora o projektu itd.

Brošura o programu

Saznajte više o Programu u našoj brošuri.