PRVI ŠVICARSKI DOPRINOS

Okvirni sporazum između RH i Švicarske Konfederacije potpisan je 30. lipnja 2015., a konačni  prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma je usvojen u Hrvatskom saboru 15. prosinca 2016. Zakon je stupio na snagu 9. siječnja 2017. 

Ukupna vrijednost švicarske darovnice je 45.000.000 CHF, a razdoblje provedbe je od 2017. do 2024. godine.

Nacionalno sufinanciranje projekata osigurava se u iznosu do 15% ukupne vrijednosti projekata. Švicarsko-hrvatski program suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine.

Sustav upravljanja i provedbe 

S hrvatske strane: MRRFEU kao Nacionalna koordinacijska jedinica (NKJ), odgovorna za sveukupnu provedbu programa, Ministarstvo financija kao Tijelo za ovjeravanje te posrednička tijela i izvršne agencije, odgovorne za pripremu i provedbu projekata u sklopu Programa.

Sa švicarske strane: Državno tajništvo za gospodarstvo (eng. State Secretariat for Economic Affairs – SECO), Agencija za razvoj i suradnju (eng. Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) i Ured za švicarski doprinos pri Švicarskom veleposlanstvu. 

video-thumb

Tematska područja financiranja određena Okvirnim sporazumom:

PROJEKTI

Brošura o programu

Saznajte više o Programu u našoj brošuri.