Vodoopskrba i otpadne vode grada Delnice

CILJ PROJEKTA: Projektom će se unaprijediti odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda kao i vodoopskrbna infrastruktura u gradu Delnice.

SVRHA PROJEKTA: Projekt će doprinijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda dunavskoga sliva i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama u gradu Delnice. Nadalje, projektom će se smanjiti operativni troškovi vodoopskrbne mreže, gubici vode u mreži i rizik od onečišćenja postojećih izvora vode za piće.

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Projektom će se poboljšati postojeća vodoopskrbna infrastruktura te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u gradu Delnice.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

21,5 milijuna CHF (doprinos Švicarske: 85 %, doprinos RH:15 %)

TRAJANJE PROJEKTA:

2017. – 2020.

CILJNE SKUPINE:

Stanovništvo grada Delnica.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:

Hrvatske vode

Ul. grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 6307 333

e-mail: voda@voda.hr

Posredničko tijelo:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 3717 111

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr