Partnerska blok darovnica

CILJ PROJEKTA: Cilj Partnerske blok darovnice je promicanje bilateralne suradnje i partnerstva između hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija i pridonijeti boljim životnim uvjetima

SVRHA PROJEKTA: Partnerske blok darovnice će unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

Darovnicom će se podržati aktivnosti usmjerene na poboljšanje životnih uvjeta kroz razmjenu informacija, prijenos znanja i iskustava te primjene dobre prakse između dviju država. Kroz navedenu darovnicu osigurana su sredstva za provedbu oko 20 projekata.

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Partnerska blok darovnica doprinijet će održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju životnih uvjeta kroz razmjenu znanja i iskustava. S druge strane doprinijet će se jačanju bilateralne suradnje dviju partnerskih zemalja.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

UKUPNO: 2,2 milijuna CHF
Doprinos Švicarske: 2 milijuna CHF
Sufinanciranje RH: 0,2 milijuna CHF

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:

Tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi, županije), javne ustanove za obrazovanje (vrtići, osnovne i srednje škole, sveučilišta), organizacije civilnog društva kao što su udruge, zaklade, – profitne institucije i druge organizacije neprofitnog karaktera koje djeluju u javnom interesu iz Hrvatske i Švicarske.

TRAJANJE PROJEKTA: 1. lipanj 2017. – 31. prosinac 2021.

CILJNE SKUPINE:

Organizacija civilnoga društva jedinica, lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Hrvatskoj i Švicarskoj

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju/ Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

tel: 01/4599-810
fax: 01/4599-811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Posredničko tijelo:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

tel: 01/4599-810
fax: 01/4599-811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: 01 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr