Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

CILJ PROJEKTA: Modernizirati sustav trogodišnjih programa strukovnog obrazovanja za obrtništvo.

SVRHA PROJEKTA: Projektom se planira na kvalitetan način prilagoditi trogodišnje programe strukovnog obrazovanja za obrtništvo potrebama tržišta te ojačati kapacitete strukovnih škola za provedbu takvih kurikuluma i znatno unaprijediti osiguranje kvalitete u trogodišnjim programima strukovnog obrazovanja za obrtništvo.

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Kroz provedbu opsežne analize postojeće strukture trogodišnjih programa strukovnog obrazovanja za obrtništvo te identificiranje prioritetnih kvalifikacija u svakom od 9 obrazovnih sektora izradit će se kurikulumi strukovnog obrazovanja, utemeljeni na ishodima učenja. Provest će se stručno usavršavanje nastavnika i trenera strukovnog obrazovanja na radnom mjestu i osposobljavanja za provedbu novih kurikuluma strukovnog obrazovanja. Uz ulaganja u prostorije i nabavu opreme za strukovne škole koje provode nove osuvremenjene kurikulume, razvit će se model osiguranja kvalitete u trogodišnjim programima, s posebnim naglaskom na kvalitetu stručne prakse izvan strukovnih škola te unaprjeđivanje općih vještina mentora/trenera za poučavanje.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

2 milijuna CHF

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:

Škole za strukovno obrazovanje.

TRAJANJE PROJEKTA: 4 godine

CILJNE SKUPINE:

Učenici i nastavno osoblje u strukovnim školama.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Uprava za odgoj i obrazovanje

tel: +385 1 4569 000
e-mail: odgojiobrazovanje@mzo.hr 

Posredničko tijelo:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Uprava za znanost i tehnologiju

tel: +385 1 4569 000
e-mail: odgojiobrazovanje@mzo.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr