Instrument za pripremu projekta

CILJ PROJEKTA: U okviru projekta provela se izrada studijsko – projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture naselja Delnice, Fužine, Brod Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora na području Gorskog Kotara, te je pružena pravna pomoć vezano za pripremu i izvršenje ugovora o izradi studijsko-projektne dokumentacije, sklapanje ugovora o sufinanciranju, ugovora o projektu itd.

SVRHA PROJEKTA: Instrument za pripremu projekata pruža financijsku pomoć za pripremu Konačnih prijedloga projekata (npr. studije izvodljivosti, procjene utjecaja na okoliš itd.).

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Podržati aktivnosti potrebne za izradu cjelovite projektne dokumentacije koja ispunjava minimalne zahtjeve propisane čl. 2.4 Dodatka 2. bilateralnog Okvirnog sporazuma.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost: Do 1,26 milijuna CHF
Švicarski doprinos – Do 1,07 milijuna CHF (85 %)
Nacionalno sufinanciranje RH = 15 %

TRAJANJE PROJEKTA: svibanj 2016. – svibanj 2017.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:

Hrvatske vode

Ul. grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 6307 333

e-mail: voda@voda.hr

Posredničko tijelo:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 3717 111

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr