Hrvatsko-švicarski istraživački program (CSRP)

CILJ PROJEKTA: Pridonijeti razvoju hrvatskoga gospodarstva utemeljenog na znanju i poboljšati suradnju između Hrvatske i Švicarske u području znanstvenih istraživanja kroz prijenos znanja, vještina i tehnologija.

SVRHA PROJEKTA: Povećati konkurentnost hrvatskih istraživača i istraživačkih instituta, uključiti hrvatske istraživače u međunarodne mreže istraživača, poboljšati kapacitete Hrvatske zaklade za znanost u području upravljanja međunarodnim projektima.

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Realizacijom projekta CSRP osigurat će se 10-12 darovnica za zajedničke istraživačke projekte u vrijednosti do 400.000 CHF u trajanju do 3 godine.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost: 4.670.000 CHF; švicarski doprinos: 4.000.000 CHF (85,7%); nacionalno sufinanciranje RH: 670.000 CHF (14,3%)

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:

Javna sveučilišta, istraživački instituti

TRAJANJE PROJEKTA: 2017.–2023.

CILJNE SKUPINE:

Znanstvenici istraživači; javne institucije u kojima se provode znanstvena istraživanja

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Projektni partner:

Hrvatska zaklada za znanost

Ilica 24, 10 000 Zagreb

Odjel za međunarodne programe i fondove

Hrvoje Mataković – hmatakovic@hrzz.hr;
Jasminka Boljević – jasminka@hrzz.hr;
Kristina Kotiščak – kristinak@hrzz.hr

Izvršna agencija/Posredničko tijelo:

Švicarska nacionalna zaklada za znanost

Wildhainweg 3 P.O. Box
CH-3001 Berne

 

Sektorski nadležno tijelo:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr