Eurostars

CILJ PROJEKTA: Pružiti potporu malim i srednje velikim poduzećima, poboljšati njihovu sposobnost za tržišno natjecanje i potaknuti njihovu suradnju s partnerima u Europi, posebno s partnerima iz Švicarske.

SVRHA PROJEKTA: Pružiti podršku poduzetnicima u RH čije aktivnosti uključuju istraživanje i razvoj, omogućiti njihovo sudjelovanje u prijavi projekata za EUROSTARS zajedno sa švicarskim partnerima i poboljšati kvalitetu projektnih prijedloga.

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Realizacijom projekta poboljšat će se međunarodna suradnja malih i srednjih poduzeća iz RH s europskim partnerima u području inovacija, istraživanja i razvoja, što bi trebalo rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i plasiranjem novih proizvoda na tržište. Kroz projekt EUROSTARS mogu se osigurati sredstva za projekte čiji će rezultati biti proizvodi i usluge koji su konkurentni na domaćem i na inozemnim tržištima.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost: 1.176.471 CHF; švicarski doprinos: 1.000.000 CHF (85 %); nacionalno sufinanciranje RH: 176.471 CHF (15%)

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:

Mala poduzeća i srednje velika poduzeća koja se bave razvojem novih proizvoda, procesa i usluga.

TRAJANJE PROJEKTA: 2016.–2024.

CILJNE SKUPINE:

Mala i srednje velika poduzeća

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija/ Posredničko tijelo:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Ksaver 208, 10000 Zagreb

tel.:  +385 1 488 10 15
e-mail: eurostars@hamagbicro.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr