Blok darovnica za nevladine udruge

CILJ PROJEKTA: Cilj Blok darovnice za nevladine udruge društva je promicanje doprinosa civilnoga društva ekonomskoj i društvenoj koheziji putem obrazovanja za održivi razvoj.

SVRHA PROJEKTA: Darovnicom će se podržati aktivnosti udruga usmjerene na održiv razvoj s naglaskom na zaštitu okoliša, društvenu jednakost i koheziju, društveno uključivanje i gospodarsko blagostanjem. Kroz navedenu darovnicu planira se provesti 40-ak projekata putem otvorenih javnih poziva. Aktivnosti koje će provodit udruge biti će fokusirane na jačanje kompetencija djece i mladih kroz oblike neformalnog učenja kao i suradnja između organizacija civilnog društva, škola i lokalnih zajednica kako bi se ojačala svijesti o održivom razvoju i razvoj lokalne zajednice.

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Projektom će se osnažiti doprinos organizacija civilnog društva gospodarskoj i socijalnoj koheziji kao važnim čimbenicima razvoja i suradnje.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 5 ,28 milijuna CHF
Švicarska darovnica : 4,8 milijuna CHF
Hrvatska kontribucija: 0,48 milijuna CHF

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:

Organizacije civilnog društva

TRAJANJE PROJEKTA: 1. lipanj 2017. – 31. prosinac 2021.

CILJNE SKUPINE:

djeca i mladi, lokalna zajednica

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju/ Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

tel: +385 1 4599 810
fax: +385 1 4599-811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Posredničko tijelo:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

tel: +385 1 4599 810
fax: +385 1 4599 811
e-mail: info@udruge.vlada.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr