Pitanja i odgovori

Tijekom programiranja, sredstva se dodjeljuju institucijama, koje u okviru pojedinih programa/projekata dodjeljuju sredstva putem objavljenih Poziva za dostavu projektnih prijedloga. 

Kako je prvi Švicarski doprinos u zadnjoj godini provedbe, trenutno nema otvorenih Poziva. U tijeku je programiranje i provedba Drugog švicarskog doprinosa u okviru kojeg se očekuje objava novih Poziva.  

Svi pozivi, uvjeti i potrebna dokumentacija objavljeni su u rubrici Natječaji.

Švicarsko-hrvatski program suradnje usmjeren je na poticanje bilateralnih odnosa i uspostavljanje švicarsko-hrvatskih institucionalnih partnerstava, u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Nacionalna koordinacijska jedinica, odgovorna je za sveukupnu provedbu Programa, a u sustav upravljanja uključeni su i Ministarstvo financija kao Tijelo za ovjeravanje te posrednička tijela i izvršne agencije, odgovorne za pripremu i provedbu projekata u sklopu Programa.

Sa švicarske strane, uključene institucije su: Državno tajništvo za gospodarstvo (eng. State Secretariat for Economic Affairs – SECO), Agencija za razvoj i suradnju (eng. Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) i Ured za švicarski doprinos pri Švicarskom veleposlanstvu.