O Švicarsko-hrvatskom programu suradnje

Doprinos Švicarske važan je element bilateralnih odnosa između Švicarske i Hrvatske. Švicarsko-hrvatski program suradnje poboljšat će mnoge aspekte bilateralnih odnosa, kao što su promicanje švicarske solidarnosti, uspostavljanje švicarsko-hrvatskih institucionalnih partnerstava, promicanje švicarske prisutnosti i vidljivosti te pozitivnog korištenja švicarskim znanjima i iskustvima.

Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije u razdoblju raspoloživosti sredstava, od 11. prosinca 2014. do 31. svibnja 2017.

Nacionalno sufinanciranje

Nacionalno sufinanciranje projekata osigurava se u iznosu do 15% ukupne vrijednosti projekata. Švicarsko-hrvatski program suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine.

Cijeli niz projekata

Švicarsko–hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koji na izravan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske, i to kroz projekte:

  • Razminiranja i društveno-gospodarske integracije koja se sastoji od razminiranja zaštićenog šumskog zemljišta, ali i društveno-gospodarske integracije žrtava mina. Za navedene ciljeve predviđena je darovnica u iznosu od 3 milijuna CHF.
  • Unaprjeđenja vodoopskrbe infrastrukture, ali i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u nekoliko odabranih lokacija u Gorskom kotaru, čija implementacija ovisi o konačnom odobrenju projektne dokumentacije. S obzirom na to da je vrijednost ovih projekata ograničena na 21,5 milijuna CHF, Okvirni sporazum predviđa financiranje projekata prema stupnju prioriteta od jedan do šest sve do iscrpljenja vrijednosti darovnice. Aktivnosti pripreme projektne dokumentacije predstavljaju prihvatljivi trošak i u ukupnoj vrijednosti darovnice prihvatljivi su u iznosu od 1,07 milijuna CHF. U sklopu ovog prioriteta predviđeno je financiranje tri projekata unaprjeđenja vodoopskrbe infrastrukture u Gradu Delnice te općinama Fužine i Brod Moravice.
  • Osiguravanja znanstvenicima istraživačima poticajnog okruženja za ostvarivanjem karijere u Hrvatskoj kroz suradnju sa švicarskim partnerom (Ecole polyethnique fédérale de Lausanne, EPFL). Za navedeni projekt osigurana je darovnica u vrijednosti od 4 milijuna CHF.
  • Osiguravanja preduvjeta za uspješne znanstveno-istraživačke projekte kojima će se postići bliska suradnja Hrvatske i Švicarske te prijenosa znanja, vještina i tehnologija.  Vrijednost darovnice je 4 milijuna CHF, a provodit će je Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF)
  • Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, čiji ukupni proračun projekta iznosi 2,35 milijuna CHF.
  • Pružanje potpore budućim EUROSTARS projektima s darovnicom od 1 milijun CHF. EUROSTARS je javno financirani program koji trenutačno podupire 34 države članice mreže EUREKA kojima se podupiru mala i srednje velika poduzeća koja se bave istraživanjima s ciljem razvoja inovativnih proizvoda, procesa i usluga.
  • Promicanja doprinosa civilnog društva gospodarskoj i društvenoj koheziji kroz darovnicu od 4,8 milijuna CHF.
  • Promicanje partnerstva i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija. Vrijednost darovnice je 2 milijuna CHF.
  • Preostali dio darovnice usmjeren je na potporu učinkovitom i djelotvornom vođenju Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u skladu s Okvirnim sporazumom.
  • Fond za tehničku pomoć. Vrijednost darovnice je 0,45 milijuna CHF.