Tijela nadležna za projekt

Posredničko tijelo:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Upravitelj programa:
Hrvatske vode

Programski partner:
Naknadno će se odrediti
Kandidati su švicarske organizacije s iskustvom u obrazovanju stručnjaka u području upravljanja pitkom vodom i otpadnim vodama kao što su Udruženje švicarskih stručnjaka za zaštitu voda i otpadnih voda  VSA i Švicarski savezni institut za znanost i tehnologiju vode EAWAG

Švicarski doprinos:
23 milijuna CHF