Prioritetno i tematsko područje:

Zaštita klime i okoliša
Upravljanje vodama i otpadnim vodama

Ciljevi

Program doprinosi zaštiti okoliša podzemnih i površinskih voda kao i održivom gospodarskom razvoju: 

  • poboljšanjem općinske infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i otpadnim vodama, uključujući povećanje njene energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije;
  • poboljšanjem profesionalnih vještina u sektoru voda i otpadnih voda.

Strateški fokus

U skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, koja daje prioritet razvoju javne infrastrukture u brdsko-planinskim regijama, program ulaže u (re)izgradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava u Gorskom kotaru s ciljem smanjenja gubitaka vode kao i zagađenja podzemnih i površinskih voda u regiji. Doprinosi poboljšanju životnih uvjeta i održivom gospodarskom razvoju osiguravanjem pouzdane opskrbe pitkom vodom visoke kvalitete.

Pri projektiranju ulaganja sustavno se uzimaju u obzir klimatski rizici te mjere za ublažavanje i prilagodbu. Usredotočujući se na korištenje obnovljivih izvora energije kao što su male hidroelektrane i solarna energija, poboljšava se održivost navedenih ulaganja.

Osposobljavanje usmjereno na praksu, kao i konceptualne razmjene i dijalog između hrvatskih i švicarskih stručnjaka za odvodnju i vodoopskrbu nadopunjuju navedena infrastrukturna ulaganja.