tehnička podrška

Sporazum o tehničkoj potpori potpisan je 28. prosinca 2022. godine u ukupnoj vrijednosti 1,58 milijuna CHF.

Za upravljanje Tehničkom potporom odgovorna je  Nacionalna koordinacijska jedinica.

Razdoblje prihvatljivosti troškova traje od 1. siječnja 2023. do 3. prosinca 2029. godine.

Tehnička potpora sastoji se od:

  1. Fonda za tehničku pomoć u iznosu od 0,68 milijuna CHF, namijenjen nadležnim (horizontalnim) tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Programa (MRRFEU, Ministarstvo financija, AFCOS, ARPA) kao pomoć u djelotvornom i učinkovitom upravljanju Programom;
  2. Fonda za pripremu mjera potpore u iznosu od 0,9 milijuna CHF, namijenjen Upraviteljima programa (Hrvatskim vodama i Ministarstvu zdravstva) kao pomoć u pripremi konkretnih prijedloga mjera potpora (programa).