S hrvatske strane:
  • MRRFEU kao Nacionalna koordinacijska jedinica (NKJ), odgovorna za sveukupnu provedbu doprinosa,
  • Ministarstvo financija kao Tijelo za ovjeravanje,
  • Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-služba),
  • Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA),
  • Upravitelji programa / upravitelji programske komponente, odgovorni za pripremu i provedbu programa.
Sa švicarske strane:
  • Državno tajništvo za gospodarstvo (State Secretariat for Economic Affairs – SECO),
  • Agencija za razvoj i suradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC)
  • Ured za Švicarski doprinos Švicarskog veleposlanstva