Prioritetno i tematsko područje:

Jačanje socijalnih sustava
Zdravstvena i socijalna zaštita

Ciljevi

Opći cilj je poboljšati kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji suočenih s problemima zbog teških i smrtonosnih bolesti.

Strateški fokus

  •  promicanje palijativne skrbi među medicinskim i nemedicinskim osobljem,
  • podizanje palijativne skrbi na pristupačniju i učinkovitiju razinu uz poboljšanje koordinacije i integracije svih razina palijativne skrbi,
  • poboljšanje kvalitete palijativne skrbi na nacionalnoj razini, posebice osiguravanje primjerene skrbi u domu i ubrzanje razvoja palijativne skrbi za ranjive skupine.

Aktivnosti će biti usmjerene na osposobljavanje stručnjaka i volontera, nabavu opreme za pokretne i posudbene urede, moguću nadogradnju postojećeg informatičkog sustava za povezivanje svih dionika palijativne skrbi i razmjenu podataka unutar zdravstvenog sustava, promicanje sustava palijativne skrbi, informiranje šire javnosti, širenje mreže palijativne skrbi za ranjive skupine itd.

Program će također promicati razmjenu iskustava, znanja, ideja, rješenja i najbolje prakse sa švicarskim partnerima.