Prioritetno i tematsko područje:

Promicanje gospodarskog rasta i socijalnog dijaloga, smanjenje nezaposlenosti mladih
Znanost i inovacije

Ovaj program ima 2 komponente:

  • Multilateralni zajednički istraživački projekti (MZIP) i  
  • EUROSTARS

Multilateralni zajednički istraživački projekti

Ciljevi

Programska komponenta doprinosi gospodarskom rastu i konkurentnosti Hrvatske jačanjem istraživačke izvrsnosti i inovativnih kapaciteta hrvatskih istraživačkih organizacija – sveučilišta i javnih instituta olakšavajući njihovu istraživačku suradnju s međunarodnim partnerima. 

Očekivani rezultati su između ostalog:

  • stvaranje trajne mreže između Švicarske, Hrvatske i drugih zemalja EU-13;
  • nacionalne istraživačke institucije proizvode međunarodno priznate rezultate istraživanja i oblikuju nacionalne rasprave i politički dijalog;
  • multilateralne istraživačke mreže povećavaju svoju konkurentnost na razini Europskog istraživačkog prostora.

Strateški fokus

Izgradnja dugoročnih održivih istraživačkih partnerstava između Hrvatske i Švicarske te drugih međunarodnih partnera s ciljem, između ostalog, poticanja zajedničkog sudjelovanja u Okvirnom programu EU-a Obzor Europa.

Eurostars

Ciljevi

Programska komponenta pridonosi gospodarskom rastu i konkurentnosti Hrvatske jačanjem istraživačke izvrsnosti i inovacijskih kapaciteta hrvatskih poduzeća te olakšavanjem istraživačke i inovacijske suradnje s međunarodnim partnerima. 

Očekivani rezultati su između ostalog:

  • stvaraju se trajne mreže između Švicarske i Hrvatske;
  • privatni sektor jača kapacitete za inovacije; 
  • hrvatske istraživačke institucije proizvode međunarodno priznate istraživačke rezultate, oblikuju nacionalne rasprave i dijalog o politikama.

Strateški fokus

Poboljšanje inovacijskih kapaciteta i međunarodne konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća jačanjem njihova sudjelovanja u programu EUROSTARS.

EUROSTARS je postojeći međuvladin program za multilateralne i bilateralne pozive za podnošenje prijedloga i dodatno ga financira EU. Inovativne tvrtke dobivaju financijsku potporu za istraživanje i razvoj s jakim fokusom na provedbu. Projekte podržava Innosuisse kroz tehničku i metodološku ekspertizu, dok bi Švicarski doprinos mogao djelomično financirati projektne doprinose zemlje partnera.

Švicarsko-hrvatska suradnja u području istraživanja i razvoja bit će olakšana u svim programskim komponentama. Geografski fokus nije predviđen, ali će se posebna pozornost posvetiti promicanju programa i poticanju sudjelovanja organizacija i inovativnih poduzeća izvan Zagreba.