Prioritetno i tematsko područje:

Promicanje građanskih inicijativa i transparentnosti

Ciljevi

Opći cilj je jačanje demokratskih struktura i procesa kroz građanski angažman kako bi se smanjile ekonomske i socijalne razlike.

Strateški fokus

Program će financirati aktivnosti odabrane u okviru poziva za dostavu prijedloga i pružati upravljačku potporu organizacijama civilnog društva. Posebna pozornost posvetit će se manje razvijenim područjima s ciljem doprinosa ravnoteži socioekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj.

Program će se provoditi kroz četiri komponente:

Komponenta 1:
Obrazovanje o održivom razvoju
Cilj je ojačati doprinos organizacija civilnog društva u obrazovanju o održivom razvoju za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije. Povećat će se uloga organizacija civilnog društva u razvoju kompetencija djece i mladih o pitanjima održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizacija civilnog društva, škola i lokalnih zajednica u podizanju svijesti o pitanjima održivog razvoja.

Komponenta 2:
Jačanje volontiranja
Cilj je ojačati doprinos volontiranja društvenom i gospodarskom rastu te demokratskom razvoju kroz povećanje broja kvalitetnih i održivih programa volonterskog obrazovanja za djecu i mlade te poticanje razvoja inkluzivnog volontiranja. Podržane aktivnosti usmjerene su na učinkovito upravljanje volontiranjem i osnaživanje volontera.

Komponenta 3:
Mikro projekti
Podržat će se inovativni mikro projekti organizacija civilnog društva za lokalni razvoj. Cilj je osigurati ravnomjeran regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva za njihovu aktivnu ulogu u razvoju lokalne zajednice provođenjem aktivnosti po mjeri koje rješavaju lokalne probleme. Također, komponenta promiče suradnju i partnerstvo između institucija, lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.

Komponenta 4:
Programi za učenje usluga
Cilj je podržati razvoj partnerstava organizacija civilnog društva i visokih učilišta za provedbu programa uslužnog učenja. Uključivanje studenata i visokoškolskih djelatnika u aktivnosti uslužnog učenja odgovara potrebi jačanja stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva.