Na stranicama Ureda za udruge objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta Partnerska blok darovnica. Cilj Poziva pod nazivom "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj" je unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo...

Na mrežnoj stranici Ureda za udruge  (https://udruge.gov.hr) objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" je promicati doprinos organizacija civilnoga društva...

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu usluge Vidljivost i promidžba za projekte „Vodoopskrba i odvodnja Grada Delnice“, „Vodoopskrba i odvodnja Općine Fužine“ „Vodoopskrba i odvodnja Općine Brod Moravice“ financirane iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Tip natječaja: Otvoreni postupak javne nabave...

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Službenom glasniku Europske unije, objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 1.749.001 četvornih metara. Cilj projekta je razminiranje zaštićenih šuma...

Na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost (http://www.hrzz.hr) objavljen je natječaj „Program izvrsnosti u visokom obrazovanju“.   Cilj Poziva je je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj projekt za izvrsne mlade znanstvenike...

Švicarska sudjeluje u proširenju Europske unije financijski potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica. Republika Hrvatska, kao najnovija zemlja članica Europske unije, korisnica je takve vrste potpore. Jedno od odabranih područja suradnje s Republikom Hrvatskom su i znanstvena istraživanja, zbog...