MAPS – Multilateralni akademski projekti

Hrvatska zaklada za znanost, u suradnji s organizacijama za financiranje istraživanja iz Švicarske (Swiss National Science Foundation – SNSF),  Bugarske (Science Directorate, Ministry of Education and Science), Mađarske (National Research, Development and Innovation Office – NRDIO), Poljske (National Science Centre – NCN) i Rumunjske (UEFISCDI) objavljuje natječaj Multilateral academic projects (MAPS).

Natječaj je financiran u okviru drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije.

MAPS je multilateralna inicijativa koja podržava istraživačku suradnju između znanstvenika sa sjedištem u Švicarskoj i njihovih kolega u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj. U okviru natječaja financirat će se zajednički istraživački projekti s jasno definiranim ciljevima u kojima sudjeluju najmanje tri istraživačke skupine iz najmanje tri zemlje koje sudjeluju u programu, pri čemu jedna istraživačka skupina mora biti iz Švicarske.

Prijavu zajedničkog projektnog prijedloga podnosi glavni istraživač iz Švicarske SNSF-u. Svaka organizacija koja sudjeluje u natječaju ima vlastite nacionalne uvjete prihvatljivosti za voditelje nacionalnih timova, koji su definirani u dokumentu Annex 2.

Hrvatski prijavitelji su pravne osobe (javna ili privatna visoka učilišta, znanstveni instituti, neprofitne znanstvene organizacije, HAZU), a krajnji korisnici sredstava (voditelji hrvatske istraživačke skupine) moraju biti aktivni istraživači (najmanje četiri godine radnog iskustva nakon stjecanja titule doktora znanosti) zaposleni kod prijavitelja za vrijeme trajanja provedbe projekta.

Nakon predaje zajedničkog projektnog prijedloga, voditelj hrvatske istraživačke skupine obvezan je HRZZ-u dostaviti odvojenu prijavu, koja se sastoji od administrativnog obrasca, kopije prijave koja je podnesena u SNSF-ov sustav za prijavu, financijskog plana hrvatskog dijela projekta, potpore Organizacije (pravne osobe voditelja), pisama namjere suradnika, te dodatne dokumentacije.


Ukratko o natječaju:

Datum otvaranja natječaja: 2. travnja 2024.

Rok za predregistraciju (glavni istraživač iz Švicarske): 1. svibnja 2024. u sustavu mySNF

Rok za prijavu: zajedničku prijavu podnosi glavni istraživač iz Švicarske putem sustava mySNF do 1. srpnja 2024. Voditelji hrvatske istraživačke skupine moraju dostaviti dodatnu dokumentaciju HRZZ-u do 2. srpnja 2024. do 17:00 sati (CET) kroz EPP sustav.

Iznos financiranja: Maksimalni iznos koji može biti dodijeljen istraživačkoj skupini iz pojedine države je 350.000,00 CHF.

Ukupni proračun natječaja (HRZZ): 6.177.470 CHF

Predviđeno trajanje projekata: 36-48 mjeseci. Svi projekti moraju završiti do 30. lipnja 2029. godine.

Tekst natječaja i dokumentacija za prijavitelje može se preuzeti na stranicama Hrvatske zaklade za znanost