Svečano otvorenje edukativne staze u Kotar šumi u Petrinji

Dana 10. studenog 2023. godine, u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, svečano je otvorena edukativna staza na razminiranom području Kotar šume u Petrinji. Okupljenima su se obratili gđa Zrinka Raguž, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Nj.E. Urs Hammer, veleposlanik Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj sa suradnicima, gđa Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje i zastupnica u Hrvatskom saboru,  g. Mario Klobučar, direktor Sektora za zelenu energiju i projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte, Hrvatske šume d.o.o  te gđa Anita Sinjeri Ibrišević, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni  razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Sisačko – moslavačke županije. Uz navedene, događaju su prisustvovali i predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje pri Ravnateljstvu Civilne zaštite te ostali predstavnici Sisačko – moslavačke županije, predstavnici Veleposlanstva Švicarske Konferderacije u RH, predstavnici Hrvatskih šuma d.o.o, MRRFEU te djeca i nastavnici iz O.Š. Braća Ribar Sisak i područne škole Žabno. U sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje provodi se projekt Razminiranje i društveno-gospodarska integracija u vrijednosti od ukupno 6 milijuna švicarskih franaka. Do sada je u sklopu projekta razminirano 3,26 km2 minski sumnjivog područja Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji. S ciljem dodatne promocije i podizanja vidljivosti rezultata projekta Razminiranje i društveno-gospodarska integracija, 17,76 tisuća eura je potrošeno iz Fonda za tehničku pomoć Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za uređenje dijela edukativne staze i izvora pitke vode na razminiranom dijelu Kotar šume. Uređen dio edukativne staze uvršten je u edukativne radionice koje provode predstavnici Hrvatskih šuma, a namijenjene su edukaciji djece o važnosti očuvanja šuma i upoznavanja sa šumarskom strukom, odnosno jačanja suradnje s lokalnom zajednicom, a u svrhu zajedničke suradnje u očuvanju i zaštiti prirode i okoliša.