Nastupni posjet veleposlanika Švicarske Konfederacije Nj. E. Ursa Hammera

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić primio je u nastupni posjet veleposlanika Švicarske Konfederacije g. Ursa Hammera. Ministar Šime Erlić je na sastanku s veleposlanikom razgovarao o dosadašnjoj suradnji te o Švicarskom programu pomoći koji je usmjeren na aktivnosti koje doprinose ekonomskoj i socijalnoj koheziji u Hrvatskoj, te kao takav predstavlja izraz švicarske solidarnosti u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije.

Okvirni sporazum između Hrvatske i Švicarske Konfederacije potpisan je 30. lipnja 2015., a ukupna vrijednost prve švicarske darovnice je 45 milijuna švicarskih franaka te je ovim sredstvima sufinancirano 11 projekata. Vlada Republike Hrvatske, 8. rujna 2022. odobrila je sklapanje Okvirnog sporazuma između Hrvatske i Švicarske o provedbi Drugog švicarskog doprinosa u području kohezije za Hrvatsku. Okvirni sporazum za drugi Švicarski doprinos između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije potpisan je 18. listopada te je odobrenim Okvirnim sporazumom Hrvatskoj na raspolaganje stavljeno 45,7 milijuna švicarskih franaka.

Ministar i veleposlanik su pohvalili dosadašnju suradnju između dviju država te su istaknuli kako se raduju nastavku provedbe dosadašnjih projekata i zajedničkoj suradnji.