Odobren Okvirni sporazum o suradnji između Hrvatske i Švicarske u sklopu Drugog švicarskog doprinosa

Vlada Republike Hrvatske, 8. rujna 2022. odobrila je sklapanje Okvirnog sporazuma između Hrvatske i Švicarske o provedbi Drugog švicarskog doprinosa u području kohezije za Hrvatsku. Odobrenim Okvirnim sporazumom Hrvatskoj se stavlja na  raspolaganje  45,7 milijuna švicarskih franaka.

Cilj ovog, drugog po redu, doprinosa je nastaviti s aktivnostima koje doprinose ekonomskoj i socijalnoj koheziji u Hrvatskoj,  te kao takav predstavlja izraz švicarske solidarnosti u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije.

Sredstva švicarskog doprinosa se nadopunjuju nacionalnim sufinanciranjem i namijenjena su za financiranje programa i projekata u skladu s nacionalnim potrebama i strategijama, poput ulaganja u istraživanje i inovacije namijenjenog poslovnom i znanstvenom sektoru (8 milijuna švicarskih franaka), vodoopskrbu i odvodnju (23 milijuna švicarskih franaka), zdravstvenu i socijalnu zaštitu (5.5 milijuna švicarskih franaka)  te civilno društvo (7,62 milijuna švicarskih franaka), a u kojima će također biti ostvarena bilateralna suradnja sa Švicarskom kroz partnersku razmjenu znanja i iskustva u navedenim područjima. Predmetna sredstva će se moći  utrošiti do kraja 2029. godine.

Potrebno je naglasiti kako Hrvatska već uspješno koristi sredstva iz prvog švicarskog doprinosa, u sklopu kojeg su ugovorena 11 projekata, a koje Švicarska financira s 42,7 milijuna švicarskih franaka. To su projekti razminiranja na području Kotar šume kod Siska i socijalno-ekonomske integracije žrtava mina, poboljšanja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Gorskom Kotaru, suradnje u znanstveno-istraživačkim projektima, modernizacije strukovnog obrazovanja, jačanja malog i srednjeg poduzetništva te organizacije civilnog društva. Projekti također uključuju suradnju hrvatskih i švicarskih organizacija i stručnjaka čime se jačaju veze između dviju zemalja. Do sada su završena četiri projekta, dok su preostalih sedam u završnoj fazi provedbe.

Projektima vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog Kotara unaprjeđuje se vodna infrastruktura stanovnika grada Delnice te općina Fužine i Brod Moravice, čime se također doprinosi očuvanju vodnih resursa i očuvanju okoliša na tom području. Kroz projekt Eurostars do sada je ugovoreno osam projekata suradnje hrvatskih malih i srednjih poduzeća i međunarodnih partnera u istraživačkim aktivnostima te razvoju inovacija u Hrvatskoj. Provedbom projekta Razminiranje i društveno gospodarska integracija razminirat će se 2,5 km2 Kotar šume kod Siska, a kroz projekt također se radi na društveno-gospodarskoj integraciji žrtava mina i njihovih članova obitelji. Projektom Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja modernizirani su kurikulumi za 6 strukovnih zanimanja i opremljeno je 11 strukovnih škola čime se doprinijelo kvaliteti strukovnog obrazovanja učenika.

Programom izvrsnosti u visokom obrazovanju i Hrvatsko – švicarskim istraživačkim programom jača se suradnja sa švicarskom i europskom znanstvenom zajednicom putem bilateralnih projekata na kojima sudjeluju mladi istraživači. Zajedničkim radom organizacija civilnog društva, škola i lokalne zajednice kroz Blok darovnicu za nevladine udruge financirano je 43 projekata kroz koji su provedeni formalni i neformalni programa izobrazbe za djecu osnovnih i srednjih škola kako bi stekli znanje i vještine za održiv razvoj, a kroz Partnersku blok darovnicu provedeno je devet projekata promicanja bilateralne suradnje i partnerstva između hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija.

Švicarski doprinos u Hrvatskoj te praćenje provedbe programa i projekata financiranih švicarskim sredstvima provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zajedno s nadležnim tijelima državne uprave u suradnji sa švicarskim Državnim tajništvom za gospodarstvo i Agencijom za razvoj i suradnju te Uredom za švicarski doprinos pri Švicarskom veleposlanstvu.

Imajuću u vidu da se kroz 30 godina diplomatskih odnosa Švicarske Konfederacije i Republike Hrvatske razvilo postojano i sveobuhvatno partnerstvo te ostvarili značajni projekti u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje tijekom narednih tjedana biti će organizirano obilježavanje navedene godišnjice i u vidu izložbe rezultata projekata financiranih iz prvog švicarskog doprinosa o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]