Program izvrsnosti u visokom obrazovanju (Tenure Track Pilot Programme – TTPP) – Terenski posjet krajnjim korisnicima, 1. prosinca 2021.

Dana 1. prosinca 2021. godine na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Odsjek za fiziku, Sveučilište u Zagrebu, organiziran je terenski posjet krajnjim korisnicima (glavnim istraživačima) u okviru Programa izvrsnosti u visokom obrazovanju (Tenure Track Pilot Programme – TTPP) financiranog Švicarsko-hrvatskim programom suradnje kojim upravlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Sudionici terenskog posjeta bili su predstavnici Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC), Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (Nacionalna koordinacijska jedinica), Hrvatske zaklade za znanost (Izvršna agencija) te Ministarstva znanosti i obrazovanja (Posredničko tijelo).

U okviru Programa izvrsnosti u visokom obrazovanju ugovorena su tri projekta. Projekti se provode u razdoblju od 2019. do 2024. godine.

Tijekom terenskog posjeta prvi sastanak je održan na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Odsjeku za fiziku s g. Kosukeom Nomurom, glavnim istraživačem i njegovim istraživačkim timom u projektu “Exotic Nuclear Structure and Dynamics” čija je vrijednost 1.071.429 CHF. Sljedeća dva sastanka održana su na Institutu Ruđer Bošković vezano uz projekt iz područja biologije “Evolution in the Dark” vrijednosti 1.081.508 CHF s glavnom istraživačicom – gđa Helena Bilandžija i njenim timom, te projekt iz područja fizike “Mining the Variable Sky” vrijednosti 1.029.350 CHF s glavnim istraživačem – g. Lovro Palaversa i njegovim timom.

Glavni istraživači i članovi projektnih timova predstavili su ciljeve projekata, očekivane rezultate, dosadašnje provedene aktivnosti i planirane aktivnosti do kraja provedbe projekata. Također su održani i posjeti znanstvenim laboratorijima.