U Općini Fužine građani pobliže upoznati s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture

27. kolovoza 2021. godine u Općini Fužine održano je promotivno predstavljanje Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture sufinanciranom iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Predstavnici projekta, Općine Fužine, Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Hrvatskih voda razgovarali su s građanima o projektu na neformalnom druženju u centru Općine, informirajući građane o tijeku projekta i njegovoj važnosti za područje Općine Fužine i Gorskog kotara.

Provedbom projekta stvoreni su preduvjeti za novu zona proširenja naselja, a planiranim cjevovodom osigurano je priključenje 40 gradilišta na sustav vodoopskrbe. Osim toga 35 postojećih korisnika prespojilo na novi cjevovod. Osim polaganja novih i sanacije postojećih cjevovoda kroz Projekt će se obnoviti 5 objekata, 3 vodospreme i dvije crpne stanice. Do sada je realizirano 66 posto radova, a završetak radova očekuje se do ožujka sljedeće godine. Cilj projekta je povećanje pouzdanosti, smanjenje gubitaka i optimalnije korištenje vode.

Projekti unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice, pridonijet će zaštiti podzemnih voda i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenom gradu i općinama. Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do kraja 2021. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine, Brod Moravice smanjit će se stopa gubitka pitke vode sa 52 posto u 2015. na 34 posto u 2021.