Posjet švicarskih donatora Kotar šumi

Ravnateljica Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) gđa Patricia Danzi i NJ.E. gđa Emilija Georgiev Regamey, veleposlanica Švicarske Konfederacije u RH, posjetile su 7. ožujka 2021. godine Kotar šumu u blizini grada Siska gdje je u okviru projekta Razminiranje i društveno-gospodarska integracija razminirano ukupno 1,75km2 minski sumnjivog područja.

Bila je to prilika da predstavnici HCR-a i MUP-a koji su zaduženi za provedbu projekta na licu mjesta pokažu provedene aktivnosti i demonstriraju zaštitnu opremu koju pri razminiranju nose pirotehničari, a koja teži i po nekoliko kilograma.

U okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje planira se provesti i dodatno razminiranje ovog područja ovisno o dostupnosti sredstava koja će biti na raspolaganju nakon završetka ostalih projekata.