Kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje potiče se vožnja bicikla kao ekološki prihvatljivog način prijevoza

U okviru projekata Blok darovnica za nevladine udruge i Partnerska blok darovnica zainteresiranim korisnicima – udrugama civilnog društva i njihovim partnerima – osnovnim i srednjim školama započela je dodjela stalaka za bicikle.

U četvrtak 18. veljače, stakle su dobili učenici IX. gimnazije iz Zagreba koji sudjeluju u provedbi projekta Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj. Nositelj projekta je Volonterski centar Zagreb. Osim na ovu, stalci na bicikle dostavit će se i na 50-ak drugih lokacija na području cijele Hrvatske.

Korisnici i njihovi partneri uključeni u provedbu dviju Blok darovnica kroz 52 projekta provode niz formalnih i neformalnih programa izobrazbe kako bi djeca i mladi stekli znanje i vještine u području održivog razvoja, ekološke osviještenosti i osnaživanja lokalnog i društvenog razvoja zajednice.

Cilj ove akcije je jačanje vidljivosti Programa i poticanje mladih na ekološki i prihvatljiv način prijevoza, a sa svrhom jačanja održivog razvoja zajednice.
Švicarsko-hrvatski program suradnje ima za cilj poboljšanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života građana RH. Ukupna vrijednost švicarske darovnice iznosi 45.000.000 CHF.

Ured za udruge Vlade RH zadužen je za provedbu projekata financiranih dvjema darovnica, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU vrši ulogu Nacionalne koordinacijske jedinice.