U Brod Moravicama organizirano promotivno predstavljanje projekata „Vodoopskrba i odvodnja u općinama Delnice, Fužine i Brod Moravice“

U Brod Moravicama je 17. srpnja 2020. održano promotivno predstavljanje za građane projekata „Vodoopskrba i odvodnja u općinama Delnice, Fužine i  Brod Moravice“, sufinanciranih iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Predstavnici projekata, Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Brod Moravice i Hrvatskih voda razgovarali su s građanima na neformalnom druženju u centru Općine, informiravši ih o tijeku provedbe projekata i njihovoj važnosti za Brod Moravice i cijeli Gorski kotar.

Realizacijom Ugovora o izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području Brod Moravica u vrijednosti 11.330.592,68 kn položeno je oko 10000 metara vodovodnog cjevovoda profila 150 odnosno 100 mm.

Dodatno, na području općine Brod Moravice zajedničkim ugovorom koji je trenutno u fazi realizacije ugovorene su sanacije vodosprema i crpnih stanica na području grada Delnica te Općina Fužine i Brod Moravice. Osim vodoopskrbe nije zapostavljena niti zaštita voda. Ovo područje po provedbi postupaka javne nabave treba dobiti i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojim bi se zbrinule otpadne vode sa područja Skrada te naselja Gornja i Donja, zaključno sa Brod Moravicama.

Navedenim aktivnostima stanje vodoopskrbe i odvodnje na području općine Brod Moravice dosegnut će primjerene standarde, osigurati kvalitetno gospodarenje iz vodnogospodarske domene te osigurati potencijal za eventualna ulaganja i razvoj Općine.