Građani Delnica na javnom okupljanju upoznati s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture, financiran unutar Švicarsko-hrvataskog programa suradnje

Predstavnici projekta Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice i Hrvatskih voda razgovarali su s građanima Delnica o projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u njihovu gradu, te su informirali građane o tijeku projekta i njegovoj važnosti za Delnice i Gorski kotar.

„Delnice će konačno dobiti kolektor fekalne odvodnje, što znači da će i zadnja naselja Ploškovo, Vučnik, biti povezana na pročistač otpadnih voda, a samim time ćemo štititi naša izvorišta i imati još kvalitetniju pitku vodu“, izjavio je tom prigodom gradonačelnik Delnica, Ivica Knežević, dodavši kako je projekt poboljšanja vodoopskrbe „doista jedan nezamjenjiv, povijesni, kapitalni projekt koji mi bez pomoći švicarske darovnice ne bismo mogli realizirati u narednih sto godina.“

Projekti unaprjeđenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnicama te općinama Fužine i Brod Moravice, pridonijet će zaštiti podzemnih voda i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenom gradu i općinama. Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do 2020. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine, Brod Moravice smanjit će se stopa gubitka pitke vode sa 52% u 2015. na 34% u 2020.