OBJAVA NATJEČAJA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKATA „VODOOPSKRBA I ODVODNJA OPĆINE FUŽINE“I „VODOOPSKRBA I ODVODNJA OPĆINE BROD MORAVICE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je poziv na nadmetanje za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćivanje otpadnih voda (UPOV-a) za projekte “ Vodoopskrba i odvodnja Općine Fužine“ te „Vodoopskrba i odvodnja Općine Brod Moravice“ financirane iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Tip natječaja: Otvoreni postupak

Više informacija dostupno je na sljedećim poveznicama:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2092517
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2092405