Uspješno razminirano 1,7 kvadratnih kilometara Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županiji

U sklopu projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ uspješno je završena komponenta razminiranja 1,74 kvadratnih kilometara Kotar Šume na području Sisačko-moslavačke županije.
Radi se o izuzetno opasnom minskom polju u blizini naseljenih područja na kojem je od 1991. godine do danas u 49 minskih incidenata poginulo 19 ljudi, a 30 je teško ili lakše ozlijeđeno.

Ugovor je vrijedan 2,8 milijuna CHF, a pirotehničari su u svega 39 radnih dana, radeći na vrlo zahtjevnom šumskom području pronašli i uništili 3.585 komada eksplozivnih ostataka rata.
Na tako malom području je uništeno dvostruko više mina nego u cijeloj Hrvatskoj 2017. godine, kada je u svim akcijama razminiranja uništeno oko 1.700 mina. To je najveći pronalazak eksplozivnih ostataka rata u odnosu na veličinu razminiranog područja u dvadeset godina izvođenja poslova razminiranja u Republici Hrvatskoj.
Završetkom ove komponente povećana je sigurnost i omogućeno je slobodno korištenje i upravljanje značajnog dijela Kotar šume. Minski sumnjivo područje Kotar šume je smanjeno, a minska opasnost je odmaknuta od naselja i lokalnog stanovništva.
U nastavku projekta provest će se komponenta jačanja društveno-gospodarske integracije osoba stradalih od mina.