OBJAVA NATJEČAJA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKATA „VODOOPSKRBA I ODVODNJA GRADA DELNICE“, „VODOOPSKRBA I ODVODNJA OPĆINE FUŽINE“ „VODOOPSKRBA I ODVODNJA OPĆINE BROD MORAVICE“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu usluge Vidljivost i promidžba za projekte „Vodoopskrba i odvodnja Grada Delnice“, „Vodoopskrba i odvodnja Općine Fužine“ „Vodoopskrba i odvodnja Općine Brod Moravice“ financirane iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje

Tip natječaja: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Više informacija dostupno je na poveznici

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1741942