OBJAVA NATJEČAJA U OKVIRU PROJEKTA „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA ”

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Službenom glasniku Europske unije, objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 1.749.001 četvornih metara.

Cilj projekta je razminiranje zaštićenih šuma i šumskog zemljišta te društveno-gospodarska integracija žrtava mina. Razminiranje ovog područja doprinijet će sigurnosti lokalnog stanovništva koje živi u rubnom području grada Siska, te sigurnosti šumskih radnika koji svakodnevno rade na ovom području.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva).

Više informacija dostupno je na poveznici

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226201-2018:TEXT:HR:HTML&src=0

https://www.hcr.hr/hr/aktualnostCijela.asp?ID=2615