Švicarsko – hrvatski program suradnje

Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području Europske unije.

Dodatno, Švicarski financijski mehanizam predstavlja i temelj za čvrste gospodarske i političke odnose Švicarske s novim državama članicama EU.

Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45.000.000 CHF.

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu.

Sklapanjem Okvirnog sporazuma uspostavit će se pravni okvir u odnosima Hrvatske i Švicarske koji će, po stupanju na snagu biti osnova za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru švicarskog financijskog mehanizma u Hrvatskoj.

Okvirni sporazum zajednički je rezultat rada Vlade Republike Hrvatske predvođene Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Švicarskog saveznog vijeća koji djeluje putem Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Državnog tajništva za gospodarstvo (SECO). Posebnu ulogu u pripremi svih aktivnosti koje su omogućile potpisivanje ovog sporazuma osiguralo je Veleposlanstvo Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj.

Cijeli niz projekata

Švicarsko – hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koji na direktan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske i to kroz projekte:

 • Razminiranja i društveno-gospodarske integracije koja se sastoji od razminiranja zaštićenog šumskog zemljišta ali i društveno-gospodarske integracije žrtava mina. Za navedene ciljeve predviđena je darovnica u iznosu od 3 milijuna CHF.
 • Unaprjeđenja vodoopskrbe infrastrukture, ali i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u nekoliko odabranih lokacija u Gorskom kotaru, a čija implementacija ovisi o konačnom odobrenju projektne dokumentacije. Obzirom da je vrijednost ovih projekata ograničena na 21,5 milijuna CHF, Okvirni sporazum predviđa financiranje projekata prema stupnju prioriteta od jedan do šest sve do iscrpljenja vrijednosti darovnice. Aktivnosti pripreme projektne dokumentacije predstavljaju prihvatljivi trošak i u ukupnoj vrijednosti darovnice prihvatljivi su u iznosu od 1,07 milijuna CHF. Gradovi/općine koje su obuhvaćeni Okvirnim sporazumom su:
  • Prioritet 1: Delnice i Fužine,
  • Prioritet 2: Brod Moravice,
  • Prioritet 3: Mrkopalj,
  • Prioritet 4: Lokve,
  • Prioritet 5: Skrad
  • Prioritet 6: Ravna Gora.
 • Osiguravanja znanstvenicima istraživačima poticajnog okruženja za ostvarivanjem karijere u Hrvatskoj kroz suradnju s švicarskim partnerom (Ecole polyethnique fédérale de Lausanne, EPFL). Za navedeni projekt osigurana je darovnica u vrijednosti od 4 milijuna CHF.
 • Osiguravanja preduvjeta za uspješne znanstveno-istraživačke projekte kojima će se postići bliska suradnja između Hrvatske i Švicarske te prijenosa znanja, vještina i tehnologija. Vrijednost darovnice je 4 milijuna CHF, a provodit će je Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF)
 • Pružanje potpore budućim EUROSTARS projektima s darovnicom od 1 milijun CHF. EUROSTARS je javno financiran program koji trenutačno podupire 34 države članice mreže EUREKA kojima se podupiru mala i srednje velika poduzeća koja se bave istraživanjima sa ciljem razvoja inovativnih proizvoda, procesa i usluga.
 • Promicanja doprinosa civilnog društva gospodarskoj i društvenoj koheziji kroz darovnicu od 4,8 milijuna CHF.
 • Promicanje partnerstva i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija. Vrijednost darovnice je 2 milijuna CHF.
 • Preostali dio darovnice usmjeren je na potporu učinkovitom i djelotvornom vođenju Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u skladu s Okvirnim sporazumom.

Nacionalno sufinanciranje

Vlada Republike Hrvatske osigurava nacionalno sufinanciranje projekata u vrijednosti od 15% ukupne vrijednosti projekata.
Švicarsko- hrvatski program suradnje će se provoditi do prosinca 2024. godine.