Europe

O PROGRAMU

Švicarsko-hrvatski program suradnje doprinosi smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti između Hrvatske i naprednijih zemalja u proširenoj Europskoj uniji (EU) i/ili doprinosi smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Hrvatske.

Sigurnost i stabilnost i potpora reformama

Kroz prvi prioritet Sigurnost i stabilnost i potpora reformama provodi se projekt Razminiranje i društveno-gospodarska integracija za koji je osiguran švicarski doprinos u iznosu do 3 miliona CHF .

Okoliš i infrastruktura

Kroz drugi prioritet Okoliš i infrastruktura provode se projekti: Vodoopskrba i otpadne vode grada Delnice, općine Fužine i općine Brod Moravice za koje je osiguran švicarski doprinos u iznosu do 21,5 miliona CHF.

Ljudski i društveni razvoj

Kroz treći prioritet Ljudski i društveni razvoj provode se projekti: Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – „Tenure-track“; Hrvatsko-švicarski istraživački program; Eurostars i Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  kroz koje je osiguran švicarski doprinos u iznosu do 11 miliona CHF.

Posebna raspodjela

Kroz četvrti prioritet Posebna raspodjela provode se projekti: Blok darovnica za nevladine udruge; Partnerska blok darovnica; Instrument za pripremu projekta i Fond za tehničku pomoć kroz koje je osiguran švicarski doprinos u iznosu do 9,5 miliona CHF.

VIJESTI